MIHAIL BRATU
Data naşterii: : 04 aprilie 1970

Adresa:  Comuna Apostolache, nr.2, 107020 Prahova, România
Telefon: 0244.443.068, Mobil: 0763678678 Website: www.comunaapostolache.ro

 
EXPERIENȚĂ PROFESIONALĂ : 10 ani în administrația locală
Funcția/postul ocupat: Primar
Activități și responsabilități: Administrarea domeniului public și privat al comunei
Numele angajatorului: Primăria Apostolache
Tipul activității sau sectorul de activitate: Administrația publică locală
 
EDUCAȚIE ȘI FORMARE
Calificare/diploma obținută: Licențiat în drept
Disciplinele principale studiate: Drept administrativ
Numele și tipul instituției de învățământ: UNIVERSITATEA HYPERION BUCUREȘTI-Facultatea de administrație publică
 
APTITUDINI ȘI COMPETENȚE PERSONALE
Competențe și abilități sociale: Se implică în problemele de asistență socială la nivelul comunei, împreună cu compartimentul de specialitate
Competențe și aptitudini organizatorice: Organizarea și coordonarea activității tuturor compartimentelor din subordine
Aptitudini de utilizare a calculatorului: Utilizarea calculatorului (word, excel), transmitere și recepționare date prin e-mail
Carnet de conducere: Da- categoria B