Cadrul geografic

Comună situată în zona colinară din nord-estul judeţului, la vărsarea pârâului Chiojdeanca în râul Cricovu Sărat. Se învecinează cu comuna Sangeru, la est, cu comuna Tătaru, la sud-est, cu comuna Gomet Cricov, la sud, cu comuna Podenii Noi, la vest şi cu comuna Chiojdeanea, la nord. Oraşul cel mai apropiat, Urlafi, este situat la o distanţă de 18 km spre sud.
 
Numele şi componenţa comunei: Comuna îşi trage numele de la eomisul Apostolache sau Postolachi, ctitorul complexului arhitectural aflat aici, începand din 1595.
 
Înainte vreme şi până spre sfârşitul secolului al XVII-lea, localitatea se numea Măstăneşti, denumire arhaică, probabil, de la ceata celor care ar fi format primul embrion al aşezării, „Smâtaneştii", precedat de apelativul: „mă" = „Mă-stăneşti".
 
Mai există o explicaţie care încearcă să derive această denumire printr-o alterare simpatică a cuvântului ,,Smântâneşti" (cu metateza lui „s" şi „m" şi sin-copa lui „n"), aproximativ ca în cazul lui „Potigrafu" din „tipografu", dar în această problemă lingviştii trebuie să se pronunţe care alternativă este mai aproape de realitate. E adevarat că pentru această ultimă soluţie pledează şi faptul că zona era propice păstoritului, iar printre îndeletnicirile locuitorilor se numără şi creşterea animalelor.

Comuna este formată din satele: Apostolache (reşedinţă - situată în extremitatea nordică a comunei), Buzota, Mârlogea, Udresti şi Valea Cricovului. Supraţa comunei este de 2026 ha., din care 1309 ha. suprafaţa agricolă.